Over Gentse Stadspaleizen

02 jun

Gentse Stadspaleizen

Bezoek aan 18de-eeuwse patriciërswoningen in het centrum van de stad.

Gids: mevr. Carine Van Lancker.

zondag 2 juni 2024 van 14:15 uur tot 17:00 uur

Hotel d'Hane-Steenhuyse.

Werd in 1768-1773 gebouwd door Jan Baptist Simoens. Rond het begin van de 19de eeuw werd het gebouw voor het adellijke societygebeuren gebruikt, met als hoogtepunt het verblijf in 1815 van de uit Frankrijk verdreven koning Lodewijk XVIII. In de twintigste eeuw raakte het hotel in onbruik. Het Museum der Honderd Dagen kreeg er in 1949 onderdak, maar zonder veel succes. In 1981 werd het gebouw eigendom van de stad Gent, die er eerst een informatiecentrum in onderbracht en later de Dienst Monumentenzorg. In de jaren 90 onderging het een grondige renovatie.

Hotel Clemmen – Huis Arnold Vander Haeghen. 

Prachtig 18de-eeuws hotel, op de plaats van het romaans steen "met de twee torens", vermoedelijk in 1746 opgericht naar ontwerp van architect David 't Kindt, in 1771 door zijn weduwe verkocht aan J. Clemmen, 'eerste katoenbaron van Gent', die de voorgevel laat voltooien in een classicerende Lodewijk XV-stijl en een achtervleugel laat oprichten langs de Leie, ingericht als katoendrukkerij. In 1815 is Wellington er te gast om Lodewijk XVIII in het ertegenover gelegen "Hotel d'Hane-Steenhuyse" gade te slaan. Sinds 1836 eigendom van de familie Vander Haeghen, door legaat geschonken aan de stad en ingericht als museum in 1945. Heden restauraties aan de gang en gedeeltelijk heropend voor het publiek (Kabinet Maurice Maeterlinck).

Prijzen

Inschrijving uiterlijk 30 april 2024 via willem@davidsfondszwijnaarde.be.

Betaling uiterlijk 30 april 2024 aan Davidsfonds Zwijnaarde: BE27 8910 1401 3173.

Labels: Geschiedenis & ErfgoedKunst & CultuurBezoek met gidsCultuurregio Gent